top of page

VÝBĚR POZEMKU A UMÍSTĚNÍ STAVBY NA NĚM

3000 - 5000,-

 

Místo, kde žijete, Vaše okolí, ovlivňuje energii, která do domu vstupuje. Je tedy vhodné o uplatnění principů Feng shui uvažovat už před zakoupením pozemku či zahájením stavby.

Před koupí pozemku Vás poradce Feng shui může upozornit na negativní aspekty, které by Vás v budoucnu mohli na daném místě ovlivňovat. Hodnotíme polohu a orientaci pozemku, jeho tvar, dále kvalitu veřejného prostranství, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a její vlivy, záměry v územním rozvoji obce, ale i sousedské vztahy.

Pokud vybíráte z více pozemků, pomůžeme Vám srovnat jejich kvality.

Pokud ji jste pro pozemek rozhodnutí, nebo jste jej dokonce už vlastníte, doporučíme Vám opatření, jak eliminovat možné negace, které se zde mohou vyskytovat.

 

Ve Feng shui je velmi velmi důležité samotné umístění domu a jeho orientace. Včasné zvážení vlivů Feng shui na Váš domov z venku může snadno a včas zajistit příliv Sheng Qi – šťastné energie a eliminovat rizika Sha Qi – negativní energie.

Vyhodnocujeme okolí, terén, vliv energie 4 zvířat – fénixe, želvy, tygra a draka. Najdeme příznivý směr – ŽIVÁ VODA, a pokusíme se Vám poradit, jak z něj profitovat. Najdeme vhodné místo pro vstup a pro příjezdovou cestu, vhodnou orientaci pro velká okna a terasy. Můžeme určit vhodnou polohu pro umístění vodního prvku na zahradě.

Je důležité vycházet z regulativů, které mohou být pro Váš pozemek definovány, aby území, do kterého vstupujete, bylo harmonické, abyste do něj nevnášeli konflikt.

bottom of page