top of page

PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU PODLE PRINCIPŮ FENG SHUI

 

První schůzka, která může proběhnout například v kavárně, slouží k našemu seznámení.  Mohu Vám zodpovědět Vaše dotazy. Na základě této schůzky si můžete utvořit dojem o způsobu naší práce a o našem přístupu. Pokud Vám nebudeme "sedět", můžete vyhledat jiného Feng shui poradce. 

zdarma, máte prostor rozmyslet se, zda jsme pro Váš projekt Ti praví

Na další schůzce nás seznámíte s daným prostorem a s možnými tématy, které si přejete řešit (zdraví, partnerství...) Je vhodné, když dojde k seznámení s ostatními členy rodiny (případně uživateli prostoru.)

Nemáte-li k dispozici půdorysný plán prostoru, je možné se s námi domluvit na zaměření a jeho zkreslení. 

domluvíme se na finální ceně projektu & zaplatíte zálohu

Pokud budete mít zájem o zaměření, domluvíme se na samostatném setkání, kdy zaměříme Váš prostor. Na zaměření přijdeme většinou ve dvou lidech. Délka trvání se odvíjí od velikosti a složitosti prostoru.

Na dalším setkání dojde k představení projektu v rozpracovanosti. V této fázi máte příležitost obeznámit se s hlavními navrhovanými opatřeními, a zároveň vznést k nim připomínku nebo podnět, který do další schůzky zapracujeme. Případně může dojít k zpřesnění zadání. Můžeme se domluvit na malbě a umístění obrazu na míru do Vašeho prostoru.

 Po zapracování Vašich podnětů se domluvíme na odevzdání finálního projektu. Během této schůzky Vám projekt samozřejmě představíme a vše vysvětlíme.

Dostanete od nás vypracovanou složku tvořenou textovou částí a grafickým zpracováním - plánek se zakreslením navrhovaných opatření a úprav (dle domluvy je možné i zpracovat 3D vizualizace.)

doplatíte finální částku

Realizace navrhovaných úprav je na Vás. Je ale možné domluvit se na další  konzultaci pro upřesnění.

Přibližně 3 - 6 měsíců po realizaci navržených opatření je vhodné, abychom se sešli a probrali, jak se Vám daří. Pokud se vyskytne nějaký problém, můžeme hledat souvislosti s realizací navrhovaných opatření.

toto setkání nic neplatíte, je v ceně projektu

VSTUPNÍ PODKLADY

Na první, nejpozději na druhé schůzce od Vás budeme potřebovat znát tyto informace:

• témata, které si přejete řešit

 

• půdorysný plán prostoru

• adresu, polohu budovy, orientaci ke světovým stranám

• rok, kdy byl dům postaven, případně kdy prošel větší rekonstrukcí

nebo rok kdy byla vyměněna střecha

• datum narození všech členů domácnosti

bottom of page